Odkryj Modlin

Przyjazd 28 09- 2023
Wyjazd 29 09- 2023

Hotel Royal w Nowym Dworze Mazowieckim położony jest na wyjątkowym z punktu widzenia historii Europy terenie Twierdzy Modlin, stanowiącym jedną z największych atrakcji województwa mazowieckiego. Niegdyś na terenie naszego hotelu znajdowała się pralnia wojskowa. Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa wycieczkę z przewodnikiem, który odkryje najskrytsze korytarze Twierdzy Modlin.

Twierdza posiada status zabytku nadany przez Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków. To jedna z najsłynniejszych budowli wojskowych na ziemiach polskich. Stanowi doskonały przykład dawnej architektury obronnej – największy tego typu w Polsce i jeden z największych w całej Europie. ​​​​​​​

Już Karol X Gustaw docenił walory wojskowo-geograficzne Modlina, zakładając tam w latach 1655-56 główną bazę wojsk szwedzkich, z której prowadził wyprawy w głąb Polski. W tym okresie podjęto również pierwsze próby ufortyfikowania Modlina. Na polecenie szwedzkiego króla w rejonie Nowego Dworu założono wówczas obóz wojskowy i ufortyfikowano leżącą u zbiegu Wisły i Narwi wyspę (dawno już zniknęła). Wstępną decyzję o budowie twierdzy Modlin podjął cesarz Napoleon I w Poznaniu w grudniu 1806 r. Trwała wówczas wojna francusko-prusko-rosyjska (1806-1807). Do projektu budowy twierdzy przystąpiono wiosną 1807 r., a autorem koncepcji budowy umocnień był francuski inżynier gen. François de Chasseloup-Laubat. W połowie 1811 r. przy budowie pracowało 6000 żołnierzy piechoty, 702 saperów i artylerzystów, 10 000 okolicznych chłopów, 815 cieśli i drwali oraz 300 murarzy. Warszawskie cegielnie dostarczały cegły, a drewno pozyskiwano z wyrębu okolicznych lasów. Kosztami budownictwa fortyfikacyjnego obciążono rząd Księstwa Warszawskiego. W tym celu uchwalono w 1809 r. tzw. podatek osobisty.

Zbudowana pod koniec XIX wieku, parowa pralnia posiadająca przed 1914 r. komorę dezynfekcyjną, powstała w zespole zabudowy kompleksu lazaretowego Cytadeli. Budynek otrzymał niezwykłą (jak na realia forteczne) reprezentacyjną formę wystroju elewacji, na który składał się bogaty, ceglany i cementowy detal. W chwili obecnej poszczególne elewacje pralni wyróżniają się zdecydowaną asymetrycznością kompozycji. Ponadto dwie główne elewacje tj. północna i południowa są niejednorodne stylistycznie. O ile pierwsza nosi (obecnie) silne cechy neogotyckie, o tyle południową można bardziej przypisać by wpływom neoklasycyzmu. Jednocześnie forma całego budynku pozbawiona jest cech stylu „ruskiego”. Swym bogatym, „cywilnym” wystrojem elewacji, pralnia niewątpliwie musiała zdecydowanie się wyróżniać na tle pozostałej zabudowy, zarówno zespołu lazaretowego, jak i całej zachodniej części Cytadeli.

Niewiele wiadomo o losach budynku pralni. Jego obecny układ kompozycji wystroju elewacji wskazuje, że budynek uległ znacznym przekształceniom, wynikającym zarówno ze zniszczeń wojennych, jak i- co można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa- „naturalnych” rozbudów, jakie mogły mieć miejsce zarówno jeszcze przed I wojną światową, jak i zaraz po jej zakończeniu. Wydaje się, że okres peerelowski budynku, ograniczył się w zasadzie do zmian w obrębie wnętrz lub też pojedynczych przepruć otworów drzwiowych.

Budynek dawnej pralni garnizonowej Cytadeli Twierdzy Modlin został zabudowany pod koniec XIX w. Zlokalizowany jest przy ulicy Szpitalnej 93. Pralnia położona jest w południowo-zachodniej części Cytadeli, przy historycznych ciągach komunikacyjnych, w sąsiedztwie muru obronnego i zabudowy osiedla od strony północno-wschodniej. Elewacja zachodnia jest 3-osiowa. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z dwoma niewielkimi ryzalitami od północy i pojedynczym, dużym ryzalitem portyku wejścia głównego od południa; od zachodu dwu osiowa część parterowa o ujednoliconym, względem korpusu dwukondygnacyjnego detalu architektonicznym. ​​​​​​​

Z przyjemnością zaaranżujemy dla Państwa zwiedzanie Twierdzy Modlin z dedykowanym przewodnikiem.

Znajdź coś dla siebie

Pokaż na mapie